Madžarsko gospodarstvo: kratek opis, zgodovina razvoja, statistika

Kazalo:

Madžarsko gospodarstvo: kratek opis, zgodovina razvoja, statistika
Madžarsko gospodarstvo: kratek opis, zgodovina razvoja, statistika
Anonim

Majhna država v vzhodni Evropi je splošno znana po ostri politiki do migrantov z Bližnjega vzhoda in severne Afrike. Madžarsko gospodarstvo je v veliki meri odvisno od dela transnacionalnih družb. Več kot 50% BDP države proizvedejo podjetja s tujim kapitalom, kar je veliko višje od splošno sprejete optimalne ravni 30%.

Splošne informacije

Madžarska je celinska država v vzhodni Evropi s približno 10 milijoni prebivalcev (89. mesto na svetu) in površino 93 kvadratnih kilometrov (109. mesto). Nima dostopa do morja. Večina prebivalstva (54,5 %) izpoveduje katolištvo, druga največja skupnost je skupnost protestantskih kalvinistov – 15,9 %. Glede na narodnostno sestavo je praktično enoetnična, Madžari predstavljajo 92,3 %, 95 % prebivalstva meni, da je madžarščina njihov materni jezik.

V obliki vlade je enotna parlamentarna republika. Zakonodajni organ je državni zbor, kiizvolijo državljani države za 4 leta. Parlament izvoli predsednika, ki opravlja predvsem predstavniške funkcije. Izvršne funkcije, vključno z upravljanjem madžarskega gospodarstva, izvajata predsednik vlade in kabinet ministrov.

golaš komunizem

Ulični glasbeniki
Ulični glasbeniki

Država se je leta 1000 našega štetja spreobrnila v krščanstvo in se je dolgo upirala turški širitvi Otomanskega cesarstva v Evropo. Več stoletij se je majhno krščansko kraljestvo upiralo velikemu muslimanskemu imperiju. Po tem je država postala del Avstro-Ogrske, ki je razpadla po posledicah prve svetovne vojne. Po drugi svetovni vojni je padel v sfero vpliva Sovjetske zveze. Leta 1956 je le vojaško posredovanje Moskve ustavilo umik države iz socialističnega tabora.

Liberalizacija gospodarskega sistema se je začela leta 1968. Ko so podjetja in ljudje dobili svobodo poslovanja. Na vprašanje, kakšno gospodarstvo na Madžarskem, so potem odgovorili »gulaški komunizem«, tako imenovani socializem, ki so ga začeli graditi pod Janošem Kadarjem. Leta 1990 je država prvič v povojni zgodovini izvedla večstrankarske volitve in končno začela prehod na svobodno tržno gospodarstvo. Leta 1999 se je država pridružila severnoatlantskemu bloku, pet let pozneje pa je bila sprejeta v Evropsko unijo.

Ekonomski pregled

Rezidenca predsednika
Rezidenca predsednika

Madžarska je skoraj zaključila prehod iz centralno načrtovanega gospodarstva v svobodno tržno gospodarstvo. Vendar pa v zadnjem časudesetletja je vlada začela aktivneje posegati v upravljanje gospodarstva. Budimpešta je uporabila neortodoksno gospodarsko politiko za povečanje potrošnje gospodinjstev. Precej učinkovita so bila tudi sredstva, ki jih je EU vložila v projekte za spodbujanje rasti madžarskega gospodarstva.

Dohodek države na prebivalca je dosegel približno dve tretjini povprečja Evropske unije. Minimalna plača, ki jo je leta 2018 določila vlada, je 137.000 HUF.

Gospodarstvo države je močno odvisno od izvoza, ki je po ocenah dosegel 101 milijardo dolarjev Največja trgovinska partnerica je Nemčija, sledita ji ZDA in Romunija. Glavni izvozni položaji so industrijska oprema in blago, hrana, surovine.

Nekateri indikatorji

Spada v vrsto postindustrijskih držav s prevladujočim storitvenim sektorjem (64,8 %), izvozno usmerjena industrija zavzema 31,3 %, visoko razvito kmetijstvo pa 3,9 %. Madžarska je država v tranziciji, kjer so tržne reforme skoraj končane. Država ima dobro razvito infrastrukturo, relativno visoko stopnjo izobrazbe in kvalifikacije delavcev. Prebivalstvo ima dobro socialno mobilnost in dovzetnost za inovacije.

Po statističnih podatkih je madžarsko gospodarstvo z BDP 120,12 milijarde dolarjev v letu 2017 na 56. mestu na svetu. BDP na prebivalca po PKM je 28.254,76 $ (uvrščen na 49. mesto). Kljub dejstvu, da je država del Evropske unije, nacionalnavaluta je madžarski forint.

Ključna panoga je industrija

madžarska policija
madžarska policija

Glavni sektorji madžarskega gospodarstva so visokotehnološka industrija, kmetijstvo in storitve, zlasti turizem.

Zelo razvita industrija (inženiring, proizvodnja komunikacijske opreme, merilni instrumenti, strojna orodja) zagotavlja glavnino izvoznih izdelkov. Materialno in energetsko intenzivna proizvodnja, ustvarjena s pomočjo Sovjetske zveze, se postopoma zmanjšuje. Tako je bil Ikarus, nekoč največji proizvajalec avtobusov v Evropi, zmanjšan na majhno podjetje za izdelavo avtobusov. Zahvaljujoč dobri naložbeni klimi je bilo v državi zgrajenih veliko sodobnih tovarn globalnih korporacij, vključno z avtomobilskimi tovarnami Audi, Suzuki in General Motors ter električnimi tovarnami Samsung, Philips in General Electric.

Farmacevtska in kemična industrija že od socialističnih časov dobro delujeta. Država je razvila metalurško proizvodnjo, predvsem aluminija, ki dela na lokalnih surovinah. V energetskem sektorju si država prizadeva zmanjšati svojo odvisnost od uvoza naftnih derivatov, zato razvija jedrsko industrijo in obnovljive vire energije.

Druge industrije

Zaradi dobrih podnebnih razmer je država znana po svojih kmetijskih pridelkih. Od leta 1990 se je začela privatizacija in prestrukturiranje industrije. Lastništvo zemljišča je bilo vrnjeno številnim zadrugamrazpustili, njihova zemljišča pa privatizirana. Zdaj v kmetijstvu obstajajo tako zasebne in družinske kmetije, kot tudi zadružne kmetije in zemljiška združenja. Večina njiv je v zasebni lasti.

Ruševine gradu
Ruševine gradu

Pridelujejo pšenico, koruzo, sladkorno peso, sončnice, različno zelenjavo, tudi čebulo, kumare, papriko. Razvita vinarska proizvodnja je znana po namiznih vinih, v Evropi je še posebej priljubljeno madžarsko tokajsko vino (s pobočij gore Tokay).

Proizvodi kmetijsko-predelovalnih podjetij se dobavljajo v številne države sveta: kompoti, sokovi, konzervirana zelenjava in meso. Madžarski "Globus", ki je znan iz sovjetskih časov, je ena redkih blagovnih znamk, ki so v državi preživele od časov "gulaškega komunizma". Podjetje zavzema več kot tretjino lokalnega trga s konzervirano zelenjavo. Res je, prisotnost izdelkov na ruskem trgu je nepomembna.

Mednarodni turizem je eden vodilnih sektorjev madžarskega gospodarstva, ki ustvarja do 10 % BDP. Zaradi stabilnih gospodarskih in političnih razmer je industrija zelo privlačna za tuje naložbe.

Naravni viri

Najpomembnejši naravni viri države so rodovitne obdelovalne zemlje in vodni viri. Več kot polovica madžarskih dežel je obdelovalnih. Kar skupaj z milim podnebjem in obsežnimi rezervoarji ustvarja odlične pogoje za kmetijstvo.

Država se sooča s pomanjkanjem energetskih virov, katerih nahajališč je relativno malo. visoka kvalitetačrni premog kopljejo v regiji Komlo, rjavi premog v bližini Ozda v Severnem gorovju in v Zadonavski regiji. Prej izkopan lokalni premog je v celoti zadovoljil energetske potrebe države. Zaradi razvoja industrije trenutno ne zagotavlja več kot tretjino potreb madžarskega gospodarstva.

Najpomembnejši mineralni vir v državi je boksit, na njenem ozemlju se nahaja eno najboljših evropskih nahajališč. Surovine predeluje madžarska jeklarska industrija. Manganove rude kopljejo v gorah Bakony. Poleg tega se kopljejo rude bakra, svinca, cinka in urana. Kopanje v relativno majhnih količinah molibdena, dolomita, kaolina.

moči

Trg herojev
Trg herojev

Glavna prednost Madžarske je njena dobra naložbena klima, ki je spodbudila velik priliv neposrednih tujih naložb. V državi je bil zgrajen dokaj učinkovit davčni sistem, birokratski postopki so se bistveno zmanjšali.

Madžarsko gospodarstvo, ki se je okrepilo do konca 90-ih let, kaže stabilno rast, ki temelji na spodbujanju zunanje trgovine. Ima dobro razvito industrijsko proizvodnjo, predvsem v novih sodobnih podjetjih in podružnicah transnacionalnih korporacij. Nacionalna valuta je od leta 2001 popolnoma zamenljiva. Inflacija je na sprejemljivi ravni in se vztrajno znižuje.

slabosti

Slabosti madžarskega prehodnega gospodarstva vključujejo nezadostno domačo proizvodnjo energije. Močna diferenciacija regij postopnjo razvoja, ko vzhodna, pretežno kmetijska, ozemlja ne prejmejo zadostnih naložb.

Poleg tega je bistvena razlika v tehnični opremljenosti podjetij s tujo udeležbo in izključno madžarskih. Obstaja bistvena razlika v ravni dohodkov prebivalstva v državi. Država je zaradi slabega nadzora pranja denarja na "črnem seznamu" OECD. Če na kratko govorimo o slabostih madžarskega gospodarstva, gre najprej za dediščino socializma.

Prehod v tržno gospodarstvo

Blatno jezero
Blatno jezero

Po uničenju socialističnega tabora ob koncu 20. stoletja je madžarsko gospodarstvo zaradi upada izvoza in prenehanja finančne pomoči nekdanje Sovjetske zveze doživelo precejšen upad. Država se je lotila obsežnih gospodarskih reform, ki so vključevale privatizacijo večine podjetij v državni lasti, zmanjšanje socialnih izdatkov in ponovno osredotočanje na trgovino z zahodnimi državami.

Sprejeti ukrepi so spodbudili rast, pritegnili tuje naložbe in zmanjšali obveznosti državnega dolga. Prehod iz centraliziranega v tržno gospodarstvo je močno vplival na življenjski standard prebivalstva. Življenjske razmere v zgodnjih letih so se v ozadju močne inflacije močno poslabšale. Ko so reforme uspele in rast izvoza se je močno povečala, je prišlo do postopnega izboljšanja. Gospodarska politika prvih desetletij je državi omogočila, da se je leta 2004 pridružila Evropski uniji.

Zaradi krize v svetovnem gospodarstvu je Madžarska v letih 2008 - 2009 trpelavelike izgube zaradi manjšega povpraševanja na svetovnem trgu in krčenja domače potrošnje. Država se je morala zateči k finančni pomoči MDS in EU.

nova ekonomska politika

Od leta 2010 se je vlada umaknila številnim tržno zasnovanim gospodarskim reformam in sprejela bolj populističen pristop k upravljanju madžarskega gospodarstva. Novi premier Viktor Orban se je zavzel za večjo vključenost države v ključne sektorje, z javnimi naročili, spremembami zakonodaje in predpisov.

Zasebni pokojninski skladi so bili nacionalizirani leta 2011, kar je pomagalo zmanjšati javni dolg in proračunski primanjkljaj na obvladljive ravni (pod 3 % BDP). Odkar je pokojninske prispevke začel pobirati državni pokojninski sklad. Vendar je javni dolg v primerjavi z drugimi vzhodnoevropskimi državami ostal precej visok.

Nacionalizacija in deprivatizacija

V letu 2014 je država kupila Budimpeštansko banko od ameriške finančno-industrijske skupine GE, s čimer je vlada zagotovila delež madžarskega kapitala v bančnem sektorju v višini več kot 50 %. Orban meni, da je treba to številko dvigniti na 60 %, da bi nato banke prodali lokalnim podjetnikom. Kar naj bi zagotovilo neodvisnost denarnega sistema.

Rafinerija nafte Mol
Rafinerija nafte Mol

Vlada je sprejela druge ukrepe za deprivatizacijo in nacionalizacijo ključnih industrij, vključno z nakupom deleža v največjem madžarskem naftnem in plinskem podjetju Mol, odkupomE. ON Földgáz Storage in E. ON Földgáz Trade, ki se ukvarjata z veleprodajo zemeljskega plina in številnimi drugimi. Verjetno, če na kratko govorimo o sodobnem gospodarstvu Madžarske, potem je to zdaj "golaški kapitalizem".

Trenutno gospodarstvo

Realna rast BDP je bila v zadnjih letih močna zaradi povečanega financiranja EU, večjega povpraševanja po madžarskem blagu na evropskem trgu in okrevanja domače potrošnje gospodinjstev. V letu 2018 naj bi gospodarska rast države bila 4,3-odstotna, lani pa 3,8-odstotna. Povečanje je posledica predinvestiranja projektov, financiranih iz sredstev EU.

Vlada je sprožila šestletni načrt za postopno zvišanje minimalne plače in plač v javnem sektorju. Predvideno je znižanje davkov na živilske izdelke in storitve. Dohodnina se bo znižala tudi na 15 % s trenutnih 16 %.

Popularna tema